UBEZPIECZENIA

wypadek - przypadek

Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój, ale także ten kto wie kiedy należy się ubezpieczyć. Istnieją rzeczy bezcenne. Bez wątpienia należy do nich zdrowie i życie Twoich pacjentów. Z drugiej strony równie ważny jest dla Ciebie spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

Obowiązek ubezpieczeń wynika bezpośrednio z rozporządzenia ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011*. Nasz agent pomoże wybrać Ci najlepszą ofertę spośród dostępnych na rynku. Proponujemy Ci następujące rodzaje ubezpieczeń:

1. OBOWIĄZKOWE OC
- ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu, który świadczy działalność leczniczą.

2. DOBROWOLNE OC
- dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dodatkowe).

3. OC DZIAŁALNOŚCI
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla gabinetu i posiadanego mienia.

4. OCHRONA PRAWNA
- ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w celu obrony praw lekarza.