UBEZPIECZENIA

wypadek - przypadek

Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój, ale także ten kto wie kiedy należy się ubezpieczyć. Istnieją rzeczy bezcenne. Bez wątpienia należy do nich zdrowie i życie Twoich pacjentów. Z drugiej strony równie ważny jest dla Ciebie spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

Obowiązek ubezpieczeń wynika bezpośrednio z rozporządzenia ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011*. Nasz agent pomoże wybrać Ci najlepszą ofertę spośród dostępnych na rynku. Proponujemy Ci następujące rodzaje ubezpieczeń:

1. OBOWIĄZKOWE OC
- ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu, który świadczy działalność leczniczą.

2. DOBROWOLNE OC
- dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dodatkowe).

3. OC DZIAŁALNOŚCI
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla gabinetu i posiadanego mienia.

4. OCHRONA PRAWNA
- ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w celu obrony praw lekarza.

yii\base\ErrorException
Copied! Copy Stacktrace Search Stackoverflow Search Google Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so (libMagickWand-6.Q16.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so (/opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

$_GET = [
    'slug' => 'ubezpieczenia',
];