NASZ ZESPÓL

ALEKSANDRA FIJAŁKOWSKA

Lekarz dentysta. Absolwentka Collegium Medicum na wydziale lekarsko-dentystycznym. W 2011 roku rozpoczęła staż podyplomowy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń. Ambitna do szpiku kości miłośniczka tenisa i podróżowania. W zespole firmy odpowiedzialna jest za merytoryczną poprawność wszystkich materiałów prasowych oraz sprawy organizacyjne.

yii\base\ErrorException
Copied! Copy Stacktrace Search Stackoverflow Search Google Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so (libMagickWand-6.Q16.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so (/opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

$_GET = [
    'slug' => 'aleksandra-fijalkowska',
];