GRAFIKA

Jak cię widzą... tak cię widzą

Można coś powiedzieć, ale o wiele lepiej to pokazać. Dlatego specjalnie dla Ciebie stworzymy dowolny projekt szyty na miarę i według konkretnych wymagań. Na Twoje życzenie możemy także zająć się jego produkcją i ewentualnym montażem lub dystrybucją. To co dzisiaj projektujemy?

W skład naszego zespołu wchodzą graficy z dużym doświadczeniem przy projektowaniu wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych i reklamowych. W zależności od rodzaju Twojego zlecenia, przyporządkujemy je do najwłaściwszej osoby. Zakres naszych usług pozwoli m.in na:

✔ zaprojektowanie pełnej identyfikacji wizualnej gabinetu wraz z materiałami towarzyszącymi, 
✔ projekty dedykowane do druku,
✔ projekty wykorzystywane w internecie, 
✔ ilustracje,
✔ animacje,
✔ multimedia.


yii\base\ErrorException
Copied! Copy Stacktrace Search Stackoverflow Search Google Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so (libMagickWand-6.Q16.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so (/opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

$_GET = [
    'slug' => 'grafika',
];