FOTO & VIDEO

Pokaż na co cię stać!

Nawet najlepiej zaprojektowana strona internetowa, czy materiały promocyjne Twojego gabinetu będą tylko przeciętne, jeśli wykorzystane zdjęcia będą przeciętne. 

W skład naszego zespołu wchodzą fotografowie zlokalizowani w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie oraz Lublinie. Za dodatkową opłatą możliwe jest również zorganizowanie sesji w dowolnym miejscu w Polsce. Każdy z nich ma za sobą wiele zrealizowanych projektów komercyjnych.

Oferujemy:
Sesje w studiu fotograficznym oraz w gabinecie.
✔ Wizażystki.
✔ Obróbkę graficzną zdjęć w zależności od potrzeb.
✔ Nagrywanie filmów z eventów oraz ich montaż.

yii\base\ErrorException
Copied! Copy Stacktrace Search Stackoverflow Search Google Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so (libMagickWand-6.Q16.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so (/opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

$_GET = [
    'slug' => 'foto-video',
];