PRAWO

pomoc prawna dla dentystów

Nie ma dróg bez wyjścia i nie ma problemów, których nie da się rozwiązać... Są tylko nieudolni prawnicy.

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści posiadający doświadczenie w prowadzeniu podmiotów gospodarczych świadczących usługi medyczne. Dzięki szerokiej specjalizacji w różnych dziedzinach prawa nasze usługi są kompleksowe.

Oferujemy pomoc przy:
✔ Tworzeniu i rejestracji indywidualnych/grupowych praktyk stomatologicznych.
✔ Bieżącej obsłudze prawnej gabinetów stomatologicznych.
✔ Kontraktowaniu z NFZ (opiniowanie, protesty, odwołania, skargi, prowadzenie postępowań).
✔ Realizacji umów z NFZ.
✔ Reprezentację lekarzy i personelu w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, karnych, przed samorządem zawodowym, Sądami Lekarskimi.
✔ Ochronie dóbr osobistych.

Usługi realizowane są na terenie całego kraju.
Wynagrodzenie ustalane indywidualnie dla każdej ze spraw
(
w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej).

yii\base\ErrorException
Copied! Copy Stacktrace Search Stackoverflow Search Google Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so (libMagickWand-6.Q16.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so (/opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

$_GET = [
    'slug' => 'prawo',
];